Voorheen was een van de doelstellingen het gezamenlijk ondernemen van reizen naar niet alledaagse bestemmingen waar het reizen in een kleine groep iets toevoegde of gewoon omdat het leuk is om met meerderen te gaan. Een indruk van een aantal op die manier gemaakte reizen krijgt u via het menu "uitgevoerde reizen". Het bevat foto impressies en een schematisch overzicht van bezochte bezienswaardigheden en overnachtingsplaatsen icm een richtprijs. Deze richtprijzen zijn gebaseerd op door ons geregistreerde netto kosten zonder enige opslag. De aangegeven groepsgrootte heeft te maken met sommige onderdelen binnen een reis die je met meer of minder deelnemers niet kan organiseren dan wel grote prijsgevolgen zouden hebben. Sowieso was ons absolute max altijd 10 campers. Wellicht een basis om aan een eigen reis (al dan niet in klein verband) inhoud te geven.

Van onze individuele reizen zullen we ook een schematisch overzicht plaatsen, echter zonder calculatie.
 

 

Meer artikelen...

  1. Reizen en verslagen